Typové domy
Typové domy
  • Petr Brinkman

    jednatel společnosti
  • Petr Brinkman
  • 774 060 450
  • Petr Sedílek

    jednatel společnosti
  • Petr Brinkman
  • 775 067 427

Se stejnou pečlivostí a láskou s jakou jsme postavily domy pro své rodiny, stavíme i domy pro naše klienty.

Naše práce nás baví a naplňuje nás. Jsme na ni hrdí a nestydíme se za ní.  

image

Tady bydlí Petr

image

A tady bydlí taky Petr